Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora na bezpłatne zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku 0-3 lat. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu (czwartek g. 17:15) w Akademii Rozwoju dziecka „Dobry Start” w Lublinie ul. Głowackiego 35. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 533655667.
Celem zajęć jest zbudowanie podstaw mowy – komunikacji werbalnej, na materiale piosenek i zabawach muzyczno-rytmicznych. Zabawy słowno-muzyczne najpełniej wykorzystując potencjał dziecka, jednocześnie pobudzają największy obszar mózgu. Podczas zajęć będziemy ćwiczyć koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, której prawidłowy rozwój jest niezbędny dla pojawienia się mowy. Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Kuszewska.