Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:
28.09.2019 r. (sobota) od godz. 10.00„Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka”
19.10.2019 r. (sobota) od godz. 10.00„Ubezwłasnowolnienie – wybór czy konieczność. Obowiązki i odpowiedzialność opiekunów osób niepełnosprawnych”
30.11.2019 r. (sobota) od godz. 10.00 „Aspekty medyczne zespołu Downa wraz z pierwszą pomocą przedmedyczną”
Prawo, medycyna i integracja sensoryczna jako forma specjalistycznej terapii zostały wybrane jako dziedziny służące rozwojowi wiedzy i podniesieniu kompetencji niezbędnych w procesie efektywnego wychowywania, wspierania procesu rehabilitacji i właściwej opieki nad osobami z zespołem Downa. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z danych dziedzin. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie.
Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach.

Skip to content