poza-ograniczenia2

W związku z realizacją przez nasze stowarzyszenie projektu współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszam wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w cyklu szkoleń:

„Wyjść poza ograniczenia”
Od wykluczenia do integracji społecznej osób z zespołem Downa

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 8-godzinnych warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje osób z najbliższego otoczenia społecznego dzieci z zespołem Downa, tj.: ich rodziców, opiekunów oraz członków rodzin. Kompetencje te są niezbędne we właściwym sprawowaniu opieki i udzielaniu pomocy w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych cierpiących na zespół Downa.

Problematyka warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu zajmowania postawy proaktywnej oraz podstawowych kompetencji emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji interpersonalnej, tworzenia właściwych relacji rodzinnych, w tym także z rodzeństwem osób z ZD, dietetyki wspierającej prawidłowy rozwój i zdrowie dzieci z ZD oraz tworzenia sieci wczesnego wsparcia dla rodziców, którym urodziło się dziecko z ZD.

Warsztat: Właściwa dieta wsparciem zdrowia i rozwoju dziecka z zespołem Downa (20 osób) – Joanna Smarzak, sobota 22 listopad 2014, godz. 9.00-13.00 oraz dr hab. Dominik Szwajgier godz. 13.30-16.00, Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna 6

Warsztat: Jak efektywnie sobie radzić sobie ze stresem? Postawa proaktywna w sytuacji narodzin i wychowania dziecka z zespołem Downa (16 osób)- dr Krzysztof Ciepliński, część I sobota 29 listopad 2014, godz. 14.00- 17.00, DOA ul. Poturzyńska 1, część II: niedziela 30 listopada 2014 godz. 16.00-19-00, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat: Właściwa troska o rodzeństwo osób z zespołem Downa – dr Bożena Sidor-Piekarska, sobota 13 grudnia 2014, godz. 9.00 – 11.45 (warsztat dla młodzieży – 12-16 osób), 12.15- 15.30 (warsztat dla rodziców – 14-16 osób), Warsztaty odbędą się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin

W ramach grupy wsparcia 13 grudnia 2014 zapraszamy na wykład Pani Profesor Agnieszki Żyty nt. Problemy rodzin osób z zespołem Downa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykład odbędzie się w DOA przy Poturzyńskiej 1 w godz. 16.00-17.00.

 

NASI WYKŁADOWCY:

  • mgr Joanna Smarzak, dietetyk w Poradni Dietetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
  • dr hab. Dominik Szwajgier, adiunkt przy Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • dr hab. Agnieszka Żyta, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, autorka publikacji o rodzeństwie osób z zespołem Downa.
  • dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy, trener; adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz Przychodni Wielospecjalistycznej MD Clinic w Warszawie.

Obecność na warsztatach możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu:

nr tel.: 609 347016, e-mail: [email protected]

Współfinansowanie przez członków Stowarzyszenia w kwocie 30 zł od osoby za warsztat.

Zachęcam do uczestnictwa

Anna Cieplińska
Koordynator Projektu
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

Skip to content