Rozpoczął się kolejny rok, a my wzorem  lat ubiegłych będziemy się starać o pozyskanie środków na nasze kluczowe działania: szeroko rozumianą rehabilitację naszych podopiecznych, budowanie systemu wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa oraz integracją społeczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trisomią 21.

Zarząd rozpoczął konsultacje z rodzicami na temat rodzaju zajęć i aktywności – o dotacje do których mamy się ubiegać w składanych przez stowarzyszenie w bieżącym roku projektach. Dziękujemy za Wasz odzew i zaangażowanie w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie. Tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli prosimy o jak najszybsze  nadesłanie Waszych sugestii drogą mailową lub smsem na telefon stowarzyszenia. Osoby chętne do pisania projektów prosimy o kontakt.

Zeszły rok był dla nas wyjątkowo obfity – mieliśmy cały wachlarz zajęć dla naszych podopiecznych. Dzieci i młodzież z zespołem Downa korzystały z: hipoterapii, integracji sensorycznej, terapii ręki, logopedii, zajęć prowadzonych metodą krakowską, zajęć sportowych oraz tanecznych. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki, a rodzice mieli możliwość szkolenia się na specjalnie dla nich zaprojektowanych warsztatach i szkoleniu weekendowym. Zgłębialiśmy problematykę szkolnictwa a także dorosłości, pracy i mieszkalnictwa i praw osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dofinansowanie naszych inicjatyw otrzymaliśmy od: ROPS-u  i lubelskiego MOPR-u. Mamy nadzieję, że ten rok będzie co najmniej tak udany, jak poprzedni i przyniesie nam nowe możliwości wspierania naszych dzieci oraz podnoszenia naszych umiejętności rodzicielskich czego wszystkim nam życzę.

Pragnę  także poinformować, iż w tym roku, tak jak latach ubiegłych pragniemy świętować Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Chcielibyśmy wspólnie spotkać się na uroczystej gali w niedzielę 26 marca 2017 tradycyjnie w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie (pamiętajmy, że przeniósł  on swą siedzibę do  Centrum Spotkania Kultur). Godziny i program spotkania podamy wkrótce na stronie. Uroczyste obchody ŚDZD są wizytówką i formą promocji naszego Stowarzyszenia na forum Miasta i Regionu. Zapraszam zatem wszystkich członków „Ukrytego Skarbu”, naszych Przyjaciół, Wolontariuszy oraz Sponsorów do pomocy we współtworzeniu i organizacji tego ważnego dla nas i naszych podopiecznych wydarzenia. Na stronie Stowarzyszenie (WWW.ukrytyskarb.org)  można zobaczyć filmy i zdjęcia z ubiegłorocznych Obchodów.

Anna Cieplińska
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie