S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y

Rodziców z dziećmi
na Dzień Niepełnosprawności
w Przedszkolu Niepubliczny z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Bolesławy Lament,
który odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r (piątek) w godz. 10.00-12.00.

Program spotkania:

  • powitanie gości,
  • przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu dzieci niepełnosprawnych,
  • prezentacja multimedialna pt.” Dziecko niepełnosprawne w naszym Przedszkolu”,
  • świadectwo rodzica dziecka niepełnosprawnego,
  • zwiedzanie przedszkola,
  • rozmowy ze specjalistami,
  • słodki poczęstunek.