Informujemy; ze od dnia 13.09.2018 r. ruszyły zapisy do objęcia w ramach programu „Za Życiem” kompleksowym wsparciem dzieci z powiatu m.Lublin, które maja opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole podstawowej.
Powiatowy Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, ul. Hirszfelda 6 planuje następujące zajęcia:
1. psycholog, 2. integracja sensoryczna, 3. logopedia (w tym neurologopedia, nauka jedzenia), 4. fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna), 5. zajęcia ogólnorozwojowe (komunikacja, terapia reki, usprawnianie widzenia, terapia pedagogiczna, orientacja w przestrzeni, Braille, TUS).
Liczba godzin: do 5 w tygodniu. Czas trwania projektu: 3 lata. Udział dziecka w projekcie: od 1 do 3 lat.
Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Ośrodka w godz. 7:00-14:00 i podpisanie Deklaracji udziału w programie „Za Życiem” oraz wskazanie zajęć, w których dziecko miałoby brać udział. Tel. do Ośrodka 81 747 14 23.

Skip to content