Konferencja “Silniejsi razem: aktywnie na drodze do samodzielności”
odbędzie się w godzinach 10:00 – 14:30 dnia 30 września 2023 roku w Auli “Domu Nadziei”
w Lubelskim Caritas, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin.

Celem konferencji jest poruszenie między innymi zagadnień: godności, rozwoju, aktywizacji i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Skierowana jest do rodzin, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli szkół specjalnych i wszystkich pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Wydarzenie będzie miejscem spotkania i dialogu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konferencja będzie możliwością poszerzenia wiedzy oraz perspektyw w wyżej wymienionych tematach, a panel dyskusyjny zwieńczający wydarzenie będzie szansą na wypracowanie odpowiednich rozwiązań w tychże obszarach.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH rodziców, terapeutów, specjalistów i całe środowisko zaangażowane w rehalibitacje i eukacje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydarzenie będzie miało charakter medialny, udział jest bezpłatny.

LInk do całego zaproszenia

Skip to content