Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
na wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2016
ZWOŁUJE
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
na dzień 8 grudnia 2016, godz. 17.30 (I termin)
a w razie braku kworum w I terminie
na dzień 8 grudnia, godz. 18.30 (II termin)

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania, głosowanie porządku obrad
  2. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.11.2016.
  3. Stanowisko Zarządu odnośnie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22.11.2016.
  4. Dyskusja
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu
Anna Cieplińska, prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb

Skip to content