Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie „Ukryty Skarb” wzięło udział w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021.

 Z radością zawiadamiamy, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla naszego projektu „Rozwój tanecznych i muzycznych zainteresowań podopiecznych Stowarzyszenia  „Ukryty Skarb” jako droga zdobywania kompetencji do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania oraz działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach taneczno-muzycznych wspierających   zainteresowanie muzyką, tańcem i kulturą ludową naszego regionu oraz ogólnorozwojowych zajęciach ruchowych kształtujących cechy motoryczne.

Nasi Podopieczni – dzieci i młodzież z zespołem Downa – są beneficjentami szeregu wzajemnie powiązanych ze sobą działań, o których będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej i facebooku.

15 maja zainaugurowaliśmy spotkania naszego zespołu tańca ludowego „Skarbiki” w ramach projektu. Grupa  pracuje pod kierunkiem artystycznym mgr Anny Cieplińskiej oraz choreoterapeuty mgr Anny Dudy. Pracę naszych „Skarbików” można zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w zakładce 'galeria’.

Ponadto swoją pracę rozpoczęły trzy grupy dzieci z zespołem Downa  na zajęciach ruchowych kształtujących cechy motoryczne oraz dwie grupy uczestniczące w zajęciach z logorytmiki. Dotacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspomoże także inne nasze działania w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2021 o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

Śledźcie zatem naszą stronę i facebooka!

Z wyrazami szacunku,

mgr Dorota Jędrych-Przerwa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”w Lublinie

mgr Anna Cieplińska – Koordynator Projektu

      

Skip to content