Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że od września br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczalnia wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie
i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Mając na względzie naszą dotychczasową współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pozwalam sobie prosić Państwa o rozpowszechnienie zawartej w dalszej części pisma informacji
o
funkcjonowaniu wypożyczalni wśród osób, które mogą być zainteresowane skorzystaniem z bogatej oferty asortymentu wypożyczalni.

Zasady korzystania z wypożyczalni

Kto może wypożyczyć sprzęt?
Każdy, kto:
➢ ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku
życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie równoważne,
➢ w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii
wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej
samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.
Jeśli jednak:
Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub
urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy
zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy
oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku
o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.
Jeżeli wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych

wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie należy dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.
Wyjaśnienie:
Na liście technologii dostępnej w linku poniżej znajdują się informację, które technologie wymagają
takiego zlecenia.
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Wypozyczalnia/2023_rok/2023-10-
05_nowa_lista_asortym/Lista_Asortymentu_PFRON__1_.xlsx?utm_campaign=pfron&utm_source=df
&utm_medium=download
Jak złożyć wniosek?
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
https://sow.pfron.org.pl/
Umowa i kaucja
Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest
bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie,
zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Biorąc pod uwagę innowacyjność proponowanego rozwiązania, będę niezwykle zobowiązany
za promowanie informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni wśród osób z niepełnosprawnością, dla
dobra których działa zarówno Państwa organizacja, jak również Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
ds. Polityki Regionalnej

Skip to content