Dziękujemy bardzo Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza za przekazanie darowizny na rzecz naszych podopiecznych. Dzięki hojności ofiarodawców zakupiono zestaw interaktywny – komputer z tablicą interaktywną i projektorem. Składamy też podziękowania za rekomendację udzieloną przez Dyrekcję Oddziału Zakładu Gazowniczego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Lublinie.

 

Skip to content