Dziękujemy wszystkim przybyłym na Sympozjum z okazji Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy gościć tylu znakomitych gości a sala w trakcie wystąpień prelegentów była wypełniona. Wiedzą dotyczącą problematyki zespołu Downa podzielili się z nami: dr hab. n. med. Janusz Kocki (UM), prof. dr hab. Agnieszka Żyta (UWM), dr Krzysztof Ciepliński (KUL) i mgr Anna Cieplińska (Prezes Stowarzyszenia), prof. dr hab. Ewa Domagała – Zyśk (KUL) oraz dr Elżbieta Maria Minczakiewicz. Głos zabrali również i przygotowali plakat studenci, nasi wolontariusze z KUL-u.
Po części naukowej odbyła się gala jubileuszowa, w trakcie której została zaprezentowana krótka historia, misja i cele oraz bieżąca działalność Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”. Wystąpili również zaproszenie goście. Otrzymaliśmy wiele nagród i podziękowań:
– jubileuszowy grawerton od PFRON-u, wręczony przez Pana Jerzego Dębskiego, Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, reprezentujący Ministra Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu MRPiPS i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, wręczony przez Pana Jana Dzwonkowskiego, Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Medal 700-lecia Miasta Lublin, wręczony przez Panią Joannę Olszewską, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych,
– list gratulacyjny LFOON-u, wręczony przez Panią Prezes Zarządu Alicję Jankiewicz i Wiceprezes Zarządu Panią Zofię Brzozowską,
– list gratulacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz figurkę Anioła, wręczone przez Panią Danutę Wach, Dyrektor SOSW nr 2,
– figurkę Anioła od Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, wręczoną przez Pana Piotra Mochola, Wicedyrektora Szkoły.
– list gratulacyjny Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.
Cieszymy się, że nasza wieloletnia praca została doceniona i jest potrzebna.
Świętowanie zakończyliśmy tortem a następnie uczestnicy Sympozjum udali się na uroczystą kolację dla wszystkich uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, której nasze Sympozjum pt. „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym” było częścią.
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”

Skip to content