FUNDACJA „STELLA” IM. AGATY ORŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU „DZIELNY SAMODZIELNY” NA LATA 2018-2021 DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFORN
Założenia:
Realizacja zadań rehabilitacji leczniczej i społecznej mająca na celu poprawę sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
Kandydaci:
Dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne zamieszkujące w województwie lubelskim, w tym dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (80 miejsc w projekcie) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, powyżej 18stego roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (20 miejsc w projekcie).
Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na formularzach „Deklaracja uczestnictwa w projekcie Dzielny Samodzielny na lata 2018-2021”, które od 4 kwietnia 2018 są dostępne w placówce fundacji przy ulicy Cicha 27 w Lubartowie, czynne od 10.00 do 18.00. Nr telefonu do rejestracji 605 505 607. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego, wymaganego orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (o ile nie znajduje w posiadaniu fundacji).
Informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

Zajęcia grupowe:
1. Trening Umiejętności Życiowych i Społecznych
2. Trening Umiejętności Komputerowych
3. Terapia Sztuką
Zajęcia indywidualne:
1. Trening samodzielności
2. Terapia polisensoryczna (w tym Integracja Sensoryczna)
3. Indywidualne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne ( w tym Metoda Krakowska)
4. Indywidualne zajęcia z logopedą
5. Fizjoterapia z wykorzystaniem kinezyterapii, masażu leczniczego
6. Terapia neurologiczna z wykorzystaniem metod NDT Bobath, Vojty, Terapii Manualnej, PNF
7. Usprawnianie w wodzie – terapia metodą Watsu
8. Usprawnianie w wodzie – gimnastyka w wodzie i nauka pływania
9. Diagnoza rehabilitacyjna

Skip to content