Informujemy naszych wolontariuszy, że szkolenie „Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi”   odbędzie się 14.10.2017 (sobota), w godz. 9.00-15.00. Szkolenie poprowadzi pani Ewa Noga, certyfikowany trener PSPiA KLANZA.

Miejsce: Bawialnia Edukacyjna KLANZY, ul. Prusa 2, Lublin (okolice skrzyżowania ulic Biernackiego, Jaczewskiego, Północna i Prusa).

Zajęcia będą mieć charakter czynnego uczestnictwa w prezentowanych działaniach wykorzystujących metody pedagogiki zabawy i metody aktywizujące. Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej pracy z dzieckiem lub grupą dzieci opartych na zasadach pedagogiki humanistycznej Uczestnicy zostaną wyposażeni zestaw metod pedagogiki zabawy przydatnych w pracy z dziećmi (bank metod).

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Praktyczna pomoc w pracy z dziećmi z zespołem Downa – cykl szkoleń” dotowanego przez ROPS w Lublinie. Realizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, a partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”.