Informujemy naszych wolontariuszy, że szkolenie „Jak być dobrym wolontariuszem” odbędzie się 25.11.2017 (sobota), w godz. 9.00-13.30. Szkolenie poprowadzi dr Grzegorz Wiącek, doświadczony pracownik naukowy zajmujący się problematyką pracy i edukacji osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Bawialnia Edukacyjna KLANZY, ul. Prusa 2, Lublin (okolice skrzyżowania ulic Biernackiego, Jaczewskiego, Północna i Prusa).

W ramach szkolenia zostanie przedstawiona „typologia” wolontariuszy, podział kandydatów na wolontariuszy ze względu na siłę motywacji, budowanie poczucia własnej wartości, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z osobami niepełnosprawnymi, wiedza jak być pomocnym, zagadnienia związane z istotą postawy szacunku wobec osób niepełnosprawnych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Praktyczna pomoc w pracy z dziećmi z zespołem Downa – cykl szkoleń” dotowanego przez ROPS w Lublinie. Realizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, a partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”.

Skip to content