W ramach naszego cyklu w „Rytmie życia…” serdecznie zapraszamy również do udziału w weekendowym szkoleniu „U progu dorosłości – rola rodziców i opiekunów w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego i samodzielnego życia”. Szkolenie dedykowane jest rodzicom i opiekunom dorastających i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tematyka szkolenia:

1.Funkcjonowanie intelektualne osób z upośledzeniem umysłowym – mechanizmy, zasoby, ograniczenia.

  1. Czy, jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o niepełnej sprawności?  – perspektywa rodzica i terapeuty.
  2. Koncepcje rozwoju upośledzenia umysłowego.
  3. ”Zachowania trudne” wołaniem o normalność? Jakie potrzeby kryją się za zachowaniami nieakceptowanymi społecznie?
  4. Kompetencje rodziców i opiekunów w kreowaniu „przestrzeni” sprzyjającej rozwojowi autonomii i niezależności.
  5. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wyznaczanie granic samodzielności i niezależności.
  6. Kim jest i kim ma być osoba dorosła z upośledzeniem umysłowym?
  7. Formy samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkalnictwo chronione, rodzinne domy pomocy społecznej itp.)

Szkolenie odbędzie się w Centrum Holistycznej Odnowy „Siódmy Las”, Zawada 51 k.Wąwolnicy, w dniach 5-6.11.2016. W programie przewidziany jest wspólny pobyt w grupie zainteresowanych Rodziców i Opiekunów, posiłki, nocleg, wykłady, warsztaty oraz projekcja filmów wraz z panelem dyskusyjnym. Odpłatność 50 zł/osoba.

Przyjazd: sobota, 5 listopada godz.: 9.30 – 10.00; wyjazd: niedziela 6 listopada godz. 16.00.

Zgłoszenia telefoniczne poprzez sms z podaniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna oraz wieku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na numer 609347016. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przesłane smsem zwrotnym.

Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Siedlecka, psycholog, pedagog specjalny, pracownik SOSW nr 1 w Lublinie, pracująca z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy do udziału!

Skip to content