Dnia 27 stycznia 2017 roku, w Lublinie, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Obie strony deklarują wolę współpracy dla realizacji celów wynikających ze statutów obu stowarzyszeń, wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych; tworzenie warunków do rozwoju osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. W tym m.in.: organizowanie i prowadzenie imprez, opracowywanie ofert i realizacja zadań zleconych, popularyzowanie metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

Skip to content