Baby's Ear   [ pobierz informator  ]

Stowarzyszenie” Ukryty Skarb” dzięki uprzejmości Pani audiolog i logopedy Katarzyny Sienkiewicz we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach organizuje bezpłatne badania słuchu dla dzieci z ZD ze Stowarzyszenia.

Badania odbędą się w Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć Siebie” ul. Franciszki Arnsztajnowej 10 w Lublinie.

Zapisy u pani Katarzyny Sienkiewicz Tel:509331810 .
Badaniami mogą być objęte dzieci w każdym wieku. Liczba miejsc ograniczona. Badania u dzieci będą przeprowadzone podczas spontanicznej zabawy (nie w czasie snu lub w znieczuleniu!!!)

***
INFORMACJA O BADANIACH SŁUCHU:

Szanowni Rodzice!
Dzięki współpracy ze specjalistami z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach mam możliwość wykonania badań słuchu u dzieci. W skład badań będą wchodziły następujące techniki badawcze:
– Tympanometria,
– Otoemisje akustyczne,
– Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu ABR.

W ramach tych badań zostanie wykonana innowacyjna procedura badawcza TELE-ABR, polegająca na badaniu słuchu za pomocą ABR metodą zdalną kontrolowaną przez Zespół specjalistów z IFiPS przy użyciu połączenia internetowego. W przypadku wykrycia zaburzeń słuchu, dziecko zostanie skierowane na dalszą diagnostykę. Wyniki badań zostaną wykorzystane w publikacjach w ramach pracy kończącej studia doktoranckie, a także przez IFiPS . Badania są bezpłatne.

Skip to content