Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
ZWOŁUJE
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
 na dzień 4 marca 2017 (sobota), godz. 10.00 (I termin)
 
W razie braku kworum w I terminie
na dzień 4 marca, godz. 11.000 (II termin)
 
Miejsce:
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Lublinie, ul. Poturzyńska 1.
 
PORZĄDEK OBRAD:
  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Wybory uzupełniające do zarządu Stowarzyszenia
  5. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie zebrania
W imieniu Zarządu zapraszam serdecznie,
Anna Cieplińska, prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
Skip to content