Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa

„Ukryty Skarb” w Lublinie

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

na dzień 21 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00 (I termin)

a w razie braku kworum w I terminie

na dzień 21 kwietnia, godz. 11.000 (II termin)

Miejsce:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA ul. Marii Koryznowej 2, Lublin.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności      Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2017-31.12.2017.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Zapraszam serdecznie.

W imieniu Zarządu

Anna Cieplińska,

 

Skip to content