Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” odbędzie się 25.06.2015 o godzinie 18.00 w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie przy ul. Głuskiej 5. W wypadku braku quorum drugi termin zostaje wyznaczony na ten sam dzień tj. 25.06.2015 na godz. 18.30. w w/w miejscu.
Przewidywany porządek obrad:
1. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2014-31.12.2014
2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia
3. Prezentacja i dyskusja projektów przyszłych działań Stowarzyszenia
4. Wolne wnioski
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniu!
W imieniu Zarządu
Prezes Anna Cieplińska