Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” odbędzie się 18 kwietnia 2016 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie przy ul. Hirszwelda 6.
 
W wypadku braku quorum drugi termin zostaje wyznaczony na ten sam dzień tj. 18.03.2016 na godz. 18.30. w w/w miejscu.
Przewidywany porządek obrad:
 
1. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2015-31.12.2015
2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia
3. Wybory uzupełniające do zarządu Stowarzyszenia
3. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia
4. Wolne wnioski
 
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniu!
 
W imieniu Zarządu
Prezes Anna Cieplińska