W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” projektu współfinansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, wolontariuszy oraz wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w szkoleniu:  „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” – Jak zaprosić pełnosprawne dzieci i młodzież do świata osób z zespołem Downa

plakat--kazdy-ma-cos

Cele warsztatu:

  • przygotowanie nauczycieli i wolontariuszy, do poprowadzenia zajęć wśród dzieci i młodzieży przygotowujących do kontaktu z osobami z zespołem Downa z użyciem publikacji „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” autorstwa Małgorzaty Martyniak
  •  wsparcie nauczycieli klas integracyjnych, przedszkolnych oddziałów integracyjnych w lepszym rozumieniu swoich podopiecznych cierpiących na zespół Downa
  • przygotowanie rodziców do przekazania informacji o niepełnosprawności dziecka pełnosprawnemu rodzeństwu
  •  przełamanie barier emocjonalnych powstających w kontakcie osób zdrowych z osobami z Zespołem Downa i innymi dysfunkcjami poprzez dostarczenie pozytywnych doświadczeń podczas wspólnej aktywności oraz przekazanie rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej
  • podanie podstawowej informacji o Zespole Downa i ukazanie osób z Zespołem Downa, jako ważnych uczestników życia społecznego, edukacyjnego i kulturalnego
  • przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących Zespołu Downa, przygotowanie młodych ludzi do pozytywnej reakcji na spotkanie z osobą z Zespołem Downa
  • aktywizacja nauczycieli, rodziców i wolontariuszy wokół zadania jakim jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez przekazywanie rzetelnych informacji na temat specyfiki ich trudności i funkcjonowania

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały: książkę „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) [ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]  oraz konspekt służący do przeprowadzenia zajęć na temat niepełnosprawności intelektualnej, a także imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Warsztat I:

Dla grupy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 9.30-12.00, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat II:

Dla grupy wolontariuszy(12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 12.15-14.30 , Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat III:

Dla grupy rodziców (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 15.00-17.30, Warsztat odbędzie się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin

WYKŁADOWCY:

Małgorzata Martyniak – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie matka trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych z zakresu treningu negocjacyjnego w rozwiązywaniu konfliktów przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W trakcie studiów podyplomowych nabyła kwalifikacje do pracy z dziećmi i ich rodzinami, a także do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Posiada bogate doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną na osiedlu socjalnym w Bielsku- Białej). Od 2010 r. prowadziła m.in. zajęcia z bajkoterapii w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Podbeskidzia projektu „Bajkowe miasto”, prelekcje i wykłady dla studentów pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej, zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na temat zespołu Downa, warsztaty w szkołach gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach przygotowujące dzieci do kontaktu z dziećmi z trisomią 21. Autorka książeczki dla dzieci pt. „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) oraz inicjatorka szeregu kampanii i projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami z całej Polski działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej” zorganizowanej w 2012 r. przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie „Wielkie serce”.

Zbigniew Martyniak– współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie ojciec trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany, były dyrektor Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, od 6 lat pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach w oddziale zajmującym się m.in. szkolnictwem zawodowym, współautor poradnika dla konsultantów zawodowych w ramach projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Organizator panelu poświęconego edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych podczas II Śląskiego Kongresu Oświaty. Jako członek stowarzyszenia brał udział w realizacji wielu projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem.

[ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]

Obecność na warsztatach możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu:
nr tel.: 609 347016, e-mail: [email protected]
Zachęcam do uczestnictwa

Anna Cieplińska
Koordynator Projektu
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

 

Skip to content