Zapraszamy na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w związku realizacją dwóch zadań publicznych dofinansowanych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”:
1. Grupowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z miasta Lublin w ramach zadania publicznego pt. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych dla dzieci”. Zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie w każdą środę w godzinach od 17:30 do 19:00.
2. Zajęcia z tańca ludowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach zadania publicznego pt. „Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku”, które będą odbywały się w piątki w godzinach od 18:00 do 19:00 w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.
Zapisy pod nr tel. 609 347 016.

Skip to content