Od lipca bieżącego roku nasze stowarzyszenie realizuje projekt szkoleniowy adresowany do członków „Ukrytego Skarbu” – rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa zatytułowany: „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.”- Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Projekt ten jest współfinansowany przez ROPS.

Za nami już trzy spotkania:

Szkolenie I. Wokół narodzin – umiejętność wspierania siebie warunkiem wspierania dziecka z zespołem Downa (dr Krzysztof Ciepliński)

Szkolenie II. Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji. (mgr Barbara Tomala-Chudzik)

Szkolenie III. Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk)

Dziękując za Wasze dotychczasowe zainteresowanie mamy przyjemność zaprosić na kolejne trzy szkolenia:

Szkolenie IV. Jestem dorosły – chcę pracować. Dorosłość osób z zespołem Downa i możliwości wejścia na rynek pracy. Doświadczenia krajów Europy, Kanady a sytuacja w Polsce .  Poprowadzi je znana nam już prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

Odbędzie się ono w sobotę 5 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie V.  Kryteria dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej – możliwości, zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Poprowadzi je dr Grzegorz Wiącek z Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL. Odbędzie się ono w sobotę 19 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie VI. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty prawne. Poprowadzi je mgr Michał Czerwonka – radca prawny. Odbędzie się ono w sobotę 10 grudnia  2016 roku w godzinach 9.00-13.30. O miejscu spotkania poinformujemy wkrótce na naszej stronie.

Zainteresowanych wymienioną wyżej problematyką zachęcamy do udziału. Swoje przybycie prosimy potwierdzić smsem lub dzwoniąc poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru szkolenia pod numerem tel. 609 34 70 16. Ilość miejsc ograniczona.

 NASI SZKOLĄCY:

 Prof.dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dr Grzegorz Wiącek, psycholog. Absolwent KUL, adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL; trener. zainteresowania naukowe: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Nauczania Kierowanego i kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych oraz metody statystyczne w psychologii. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council); członek i wieloletni współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor monografii Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (TN KUL, 2008), współautor monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), współredaktor monografii Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (Wydawnictwo KUL, 2014). Autor artykułów i referatów m. in. na temat osób głuchoniewidomych oraz kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością. Współorganizator konferencji naukowych w zakresie rehabilitacji i niepełnosprawności. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy warsztatowej z grupą oraz w indywidualnej pracy psychologiczno-coachingowej, m. in. z osobami głuchoniewidomymi.

Mgr Barbara Tomala-Chudzik, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju  w Lublinie. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli i specjalistów dotyczące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, zajęcia dla studentów pedagogiki UMCS, słuchaczy studiów podyplomowych UMCS i KUL z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami porozumiewania się. Propagator komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

Dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener, adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. 

Mgr Michał Czerwonka, prawnik, radca prawny, trener, Prezes Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam prawo”.

 

Skip to content