Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa ,,Ukryty Skarb” w Lublinie

Zwołuje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ukryty skarb
na dzień 29 sierpnia ( sobota) godz. 15.00 ( I termin)
w razie braku kworum w I terminie
ul na dzień 29 sierpnia ( sobota) godz. 16.00 ( II termin)
miejsce ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 w Lublinie
sala konferencyjna Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ,,Domu Nadziei”

Porządek Obrad:

1) Wybór przewodniczącego Zebrania
2) Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019
3) Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2019\2020
4) Przedstawienie Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019r.
5) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
6) Wybory uzupełniające skład Zarządu Stowarzyszenia.
7) Dyskusja na temat toczących się i planowanych działań Stowarzyszenia.
8) Podsumowanie
9) Zamknięcie Walnego Zebrania

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content