Zadania publiczne

 

zostań sponsorem

dołącz do nas

zostań wolontariuszem

Projekt dofinansowany przez MRiPS

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Obecnie realizujemy projekt z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,, Od zależności ku samodzielności” pt ,,Rozwój tanecznych i muzycznych zainteresowań podopiecznych Stowarzyszenia  ”Ukryty Skarb” jako droga zdobywania kompetencji do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania oraz działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną””

 Nasz projekt  ma na celu aktywizację rozwoju niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” poprzez udział w zajęciach taneczno-muzycznych wspierających ich zainteresowanie muzyką, tańcem i kulturą ludową oraz  ogólnorozwojowych zajęć ruchowych kształtujących cechy motoryczne, poprawiające predyspozycje słuchowe i głosowe  do rozwijania powyższych kompetencji.  Zaplanowane działania są kontynuacją i  rozwinięciem dotychczasowych aktywności,  w ciągu których wykształcił się w stowarzyszeniu zespól o nazwie ,, Skarbiki”.

Zadania realizowane będą w 8-u krokach:

  1. Przeprowadzenie zajęć tanecznych w Zespole Tańca „Skarbiki” działającym przy Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie.
  2. Przeprowadzenie sesji zdjęciowej dzieci ze Stowarzyszenia z rodzinami w siedlisku „Siódmy Las”.
  3. Wydanie pamiątkowych kalendarzy z przeprowadzonych sesji zdjęciowych i wydarzeń związanych z realizacją projektu.
  4. Zorganizowanie imprezy promującej osoby niepełnosprawne i realizowany niniejszy projekt , koncertów z okazji świat: 5-tego maja Dnia  Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 11-ego listopada w Dzień Wolności, wraz z nagraniem krótkiego filmu dokumentującego pracę podczas prób i występów zespołu „Skarbiki”. Zaprezentowanie repertuaru zespołu „Skarbiki” podczas wybranych imprez i uroczystości kulturalnych oraz oświatowych np.; „Lublin tańcem malowany”, Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, prezentacje w wybranych placówkach oświatowych.
  5. Przeprowadzenie zajęć muzyczno-logorytmicznych.
  6. Przeprowadzenie treningów słuchowych. Treningi słuchowe niwelujące zaburzenia przetwarzania słuchowego i poszerzające progi słyszalność i odtwarzania dźwięków. Treningi będą przeprowadzane indywidualnie z audiologiem-logopedą.
  7. PrzeprowadzenieKonferencji dla członków stowarzyszenia, rodziców, opiekunów, studentów uwrażliwiających na sytuację osób z dysfunkcjami psychicznymi i poszukujących metod naprawczych. Warsztaty będą prowadzone przez genetyka, lekarza, pedagoga , psychologa. Wezmą w nich udział rodzice podopiecznych ze stowarzyszenia i zaproszeni goście, a także wszyscy chętni zaangażowani w proces edukacji, rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.   Będzie to wydarzenie medialne.
  8. Zajęcia ruchowe sportowe kształtujące cechy motoryczne .

Nasi darczyńcy i partnerzy

Obecnie realizujemy projekt „Od zależności do samodzielności"

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Skip to content